Ny infrastruktur för cyklister

Valfläsk och löften brukar vara många från politikerna. Nu för tiden får man höra alla möjliga anledningar till varför man bör rösta på ett visst parti. Det finns emellertid ett allt mer växande område som det läggs på tok för lite fokus på. Ett område som många berörs utav, och inte minst miljön. Du kanske redan nu har dina föraningar om vad som kommer att nämnas, vad syftar vi på? Jo, cykling & cyklister såklart. Att cykling är något bra för samhället behöver knappast nämnas. Det främjas folkhälsan, det är positivt för miljön, det är billigt och i storstäder är det framförallt ett otroligt effektivt transportmedel. Om man däremot jämför Sverige med andra stora cykelnationer i Europa, som till exempel Nederländerna, så märks skillnaderna väldigt snart.
Den sittande regeringen har länge sagt att de har för avsikt att öka satsningarna på cykling, men faktum är att resurserna snarare minskar. För att cykling verkligen ska fungera och bli lika effektivt samt självklart som i till exempel Amsterdam så måste en god cykelinfrastruktur finnas till hands. Till exempel cykelvägar, kommunala projekt och servicestationer, skattelättnader samt en rad andra detaljer. Så hur mycket gör egentligen våra politiker för att bidra till cyklingen i Sverige? Inte så mycket, cyklingen får enbart 7 promille av de statliga resurserna för transportinfrastruktur. De mycket få och framtida planerade insatser är alldeles för ynkliga, och till följd av kommunala krav och regelverk så försämras dessa ytterligare.
Så hur ser det egentligen ut i andra länder, om man bortser från Nederländerna? Om vi till exempel studerar Danmark så märker man också tydligt att de ledande politikerna har en betydligt mer seriös satsning när det kommer till cykelinfrastruktur. I Sverige så ligger satsningen på cirka 32 kronor per år och invånare, medan den i Danmark är sex gånger högre. Enligt många rådande experter inom cykling och transportinfrastruktur så kan det dröja så lång tid som upp emot 50 år för att infrastrukturen ska bli godtagbar. Åtminstone med den strama budget som idag finns dedikerad till cyklingen.
I Stockholm så har det gjorts utredningar som uppskattar totalkostnaden för den lägsta godtagbara standarden för cykelinfrastruktur till cirka 2,2 miljarder kronor. Tyvärr täcker bara den statliga satsningen i länsplanen för Stockholm knappt en tredjedel av det behovet, d.v.s. runt 0,7 miljarder. Värt att tillägga är att detta är en plan som sträcker sig så långt som till 2025, så även om siffrorna låter höga är de relativt sätt mycket låga.
Listan av svek och brutna löften från våra politiker när det kommer till cykelfrågor kan göras lång. Men en sak är säker, och det är att cykling ökar allt mer för varje år som går. När våra städer blir allt mer trafikerade och allt trängre så måste vi hitta en lösning. Det måste gå att på ett säkert, effektivt och smidigt sätt ta sig fram längs trafiken även om man cyklar. Vad som behöver göras är alltså rätt klart, och det är att betydligt mer måste satsas på infrastrukturen för cykling. Frågan är vilket parti det blir som gör det, och kommer det ens att ske? Ja, Det återstår att se.

Leave a Reply
If you want a picture to show with your comment, go get a Gravatar.